11/02/2020 Lochristi: Controleactie gericht naar transmigratie

In het kader van het actiepunt ‘transmigratie’ uit ons zonaal veiligheidsplan werd maandagavond een gecoördineerde actie georganiseerd door de Federale en Lokale politie. Hierbij kreeg politiezone regio Puyenbroeck de steun van de collega’s van politiezone Lokeren, Wetteren-Laarne-Wichelen, de Federale Politie, Securail en de dienst vreemdelingenzaken.

Transmigranten reizen dagelijks vanuit Brussel naar onze provincie. Via de spoorwegverbinding komen ze vanuit Gent ook in Lochristi (Beervelde) terecht. Ze trachten vervolgens om de nabijgelegen snelwegparking te bereiken ter hoogte van de E17 Kalken/Beervelde. Op deze parking zoeken de transmigranten vervolgens naar een vrachtwagen waarvan ze vermoeden dat hij zich richting Engeland zal begeven. maandagavond controleerden we de omgeving van het station van Beervelde. Op een trein werden 8 Afrikaanse mannen aangetroffen. Ze werden allen bestuurlijk van hun vrijheid benomen en overgebracht naar het Federaal opvangcentrum voor asielzoekers in Steenokkerzeel.

Zonaal veiligheidsplan

Onze zone zet in op transmigratie, zo werd dit thema opgenomen als actiepunt in ons nieuw zonaal veiligheidsplan. We voeren ontradende patrouilles uit in de stationsbuurt en controleren het perron in Beervelde. We nemen achtergelaten materiaal zoals slaapzakken weg en laten sluikstorten opruimen via de intercommunales, technische diensten of het Agentschap Wegen & Verkeer. Verder vragen we alertheid van omwonenden om verdachte personen en/of handelingen te melden via het nummer 101. Jammer genoeg stellen we vast dat transmigranten dagelijks vanuit Brussel op pad gaan in de hoop om via een snelwegparking hun eindbestemming te Engeland te bereiken. Het politiecollege en de politieraad hebben reeds herhaaldelijk de hogere overheden geconsulteerd om met een geïntegreerde aanpak het fenomeen te proberen beheersen.

#SamenVoorVeiligheid