13/09/2018 Meer van zonder!

‘Meer van Zonder’ wil een ruimer alcoholvrij aanbod creëren. Zodat wie geen alcohol wil of mag drinken, een waardig alternatief en keuze heeft. De campagne is dus niet tegen alcohol, maar voor een breder alcoholvrij aanbod! Meer van Zonder is een preventiecampagne van Drugpunt.

Door het stimuleren en ondersteunen van een ruimer alcoholvrij aanbod, wil Drugpunt een positief signaal geven.

Met dit als insteek, willen we mensen die om welke reden ook liever alcoholvrij drinken, de mogelijkheid geven een keuze te kunnen maken tussen meer dan 2 of 3 - graag caloriearme - alternatieven.

Om dit te kunnen verwezenlijken richten we ons tot alle organisatoren van evenementen.

Spil van deze campagne is een kwaliteitskenmerk dat aan acties wordt gekoppeld. Dit kan op allerlei creatieve manieren gebeuren. Organisatoren en initiatiefnemers kunnen op Drugpunt een beroep doen om hierin gesteund te worden. In concreto gaat dit onder andere om advies inzake drank- en barbeleid, aanbod van recepten van alcoholvrije cocktails, verdelen van campagnemateriaal,… 

Tot slot kan op deze manier een zeer grote doelgroep worden bereikt, want iedereen feest: van zeer jong tot zeer oud. Ons politiecollege geeft alvast het goede voorbeeld!

 

Bron: http://www.meervanzonder.be

#samenvoorveiligheid