20/08/2018: Aanpassing maatregelen waterschaarste

UPDATE - 17.8.2018 – 17u00

Versoepeling van de droogtemaatregelen in Oost-Vlaanderen

Op 17 augustus kwam de Droogtecommissie opnieuw samen om de huidige situatie te evalueren. Code oranje blijft behouden, maar een versoepeling van de huidige maatregelen kan. Het advies luidt om het captatieverbod aan te houden maar de gebruiksbeperkingen van water in te trekken. De gouverneur beslist om dit advies te volgen en legt deze beslissing vast in het politiebesluit van 17 augustus 2018. Dit besluit is onmiddellijk van kracht. Concreet voor de provincie Oost-Vlaanderen betekent dit het volgende.

Verbod op captatie uit onbevaarbare waterlopen
De regen van de laatste dagen bleek onvoldoende om de grote neerslagtekorten van de voorbije maanden weg te werken. De peilen en debieten van vele rivieren en beken blijven dus laag met verslechterde waterkwaliteit tot gevolg. Daarom blijft het verbod op capteren uit onbevaarbare waterlopen en afgesloten meanders in Oost-Vlaanderen, met uitzondering van captatie van water voor de openbare drinkwatervoorziening en voor het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat, behouden.

Bijkomend is er ook een captatieverbod voor water uit de Oude Dender voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee. Dit omwille van de vaststelling van blauwalgen op de Oude Dender te Dendermonde.

Opheffing van het sproeiverbod
De regen en de gedaalde temperaturen zorgden wel voor een daling van het drinkwaterverbruik. Momenteel is het verbruik normaal voor de tijd van het jaar. Daarom wordt het sproeiverbod in Oost-Vlaanderen opgeheven. De gouverneur roept wel op spaarzaam te blijven omgaan met water.

Vuurverbod
Het algemeen vuurverbod, zoals opgelegd in het politiebesluit van 27 juli 2018 betreffende brandgevaar in de provincie Oost-Vlaanderen, blijft voorlopig behouden. Op maandag 20 augustus 2018 komen de Oost-Vlaamse experten samen om de opgelegde maatregelen inzake brandgevaar te evalueren.

Meer info en updates via http://gouverneurbriers.be/droogte/