21/02/2020 Politieraad 19 februari, terugblik op 2019

Woensdag 19 februari 2020 vond de eerste politieraad van dit jaar plaats. In aanwezigheid van onze politieraadsleden, politiecollege, gerechtelijke overheden, collega's en externe partners werd kort even teruggeblikt op 2019.

In 2019 ontving onze politiezone 1000 oproepen meer via het noodnummer 101 in vergelijking met het voorgaande jaar. 12.600 noodoproepen gaven aanleiding tot 7300 onmiddellijke, effectieve tussenkomsten op het terrein. Deze stijging zet zich door in de gemeenten Lochristi, Zelzate en Wachtebeke. In de gemeente Moerbeke stagneert het aantal interventies.

Opmerkelijk is toch wel dat de woninginbraken verdwenen zijn uit de top 5 van onze dringende interventies. Het aantal woninginbraken blijft verder dalen. In 2019 stelden we 165 inbraken en inbraakpogingen vast binnen onze vier gemeenten. Dit is een daling met 16 feiten vergeleken met 2018.

Op 1 januari 2020 ging het nieuwe zonale veiligheidsplan in voege. De komende 5 jaar zullen wij extra werk maken van verschillende prioriteiten en actiepunten.

Het beheersen van inbraken blijft belangrijk waarbij ons nieuw actieplan rekening zal houden met een bevraging van slachtoffers van inbraken uit onze politiezone.

Een tweede prioriteit heeft betrekking op het beheersen van het gebruiken en het verkopen van drugs. Dit is een fenomeen dat vaak gepaard gaat met verschillende vormen van overlast en gelinkt is met tal van andere criminaliteitsvormen.

Op het vlak van verkeersveiligheid focussen we op het sturen onder invloed van alcohol en drugs en op onaangepaste snelheid en verkeersagressie. Zo werd het aantal controles vanaf januari 2020 reeds opgevoerd.

Het beheersen van informaticacriminaliteit is een vierde prioriteit. We willen onze medewerkers goed informeren en opleiden zodat zij over de juiste expertise beschikken om op een kwaliteitsvolle manier onderzoek en vaststellingen te doen.

Het beheersen van intrafamiliaal geweld werd opgenomen als actiepunt in het nieuw zonaal veiligheidsplan. In de rand hiervan is het nuttig om mee te geven dat onze politiezone vier medewerkers opleidt die als zedeninspecteur kunnen ingezet worden in het Zorgcentrum na Seksueel Geweld, kortweg ZSG. Dit komt de zorg voor het slachtoffer ten goede en we dragen bij tot de geïntegreerde werking met onze partners.

Tenslotte werd in ons ZVP een doelstelling opgenomen met betrekking tot transmigratie en het aanpakken van de overlast die hiermee gepaard gaat enerzijds en gerichte onderzoeken naar mensenhandel anderzijds zijn een gedeelde bekommernis.

#SamenVoorVeiligheid