26/11/2019 Fast Track procedure Inspecteur van Politie

Een job als inspecteur bij de politie? Dit is uw kans!

Voor de functie van Inspecteur van Politie zal een eenmalige 'fast track procedure'  georganiseerd worden vanaf maandag 06/01/2020 tot en met vrijdag 17/01/2020. Tijdens deze Fast Track worden alle selectieproeven in twee weken tijd doorlopen.

De dienst rekrutering en selectie is op zoek naar kandidaten die zich voor deze volledige periode (van 06/01/2020 tot en met 17/01/2020) kunnen vrijmaken en die zich kunnen organiseren om de basisopleiding te starten in politieschool PAULO te Gent op 02/03/2020.

Indien u geïnteresseerd bent in deze versnelde selectieprocedure kan u uw volledige dossier samen met het document in bijlage ingevuld terugsturen naar rekrutering@police.belgium.eu.

Inschrijvingen kunnen gebeuren tot ten laatste zondag 15/12/2019.

Let wel: u bent pas zeker van een plaats in deze procedure nadat u via mail een bevestiging ontvangt van onze administratieve dienst.

Bijlage