31/07/2018 Verlenging maatregelen ziekte van Newcastle bij pluimvee

De maatregelen ter bestrijding vd ziekte van Newcastle worden vanaf 1/08/2018 verlengd voor onbepaalde duur. 
De verkoop van pluimvee door professionele pluimveehandelaars aan hobbyhouders kan echter onder strikte voorwaarden worden hervat.