Camerabewaking

Wie meer informatie wil over het plaatsen van camera's en de wettelijke plichten hier rond, kan onderstaand artikel doornemen. 

Camerabewaking

Bewakingscamera's zijn een vertrouwd fenomeen. We voelen er ons aan de ene kant veiliger door maar aan de andere kant wordt ons dagelijks doen en laten in beeld gebracht. Onze privacy kan hierdoor in het gedrang komen. De camerawet regelt de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's. Wanneer je camera's plaatst, dient dit ook geregistreerd te worden.

Wat is een bewakingscamera en wanneer moet de Camerawet worden nageleefd?

Volgens de camerawet is een bewakingscamera elk vast of mobiel observatiesysteem met de bedoeling:

- misdrijven te voorkomen, vast te stellen of op te sporen (bvb. de eigenaars die vandalisme willen tegengaan)
- overlast te voorkomen, vast te stellen of op te sporen (bvb. als gemeente vernielingen op buurtpleintjes opsporen)
- de openbare orde te handhaven (bvb. tijdens een jaarmarkt of braderie)

Op welke plaatsen?

- Een niet-besloten plaats. Dit is elke plaats die niet door een 'omsluiting' is afgebakend en vrij toegankelijk is voor het publiek (bvb. de openbare weg, een park, het gemeenteplein, een openbare parking). Deze plaats kun je niet onderscheiden van de rest van de openbare ruimte. Wanneer men vaste bewakingscamera's wil plaatsen in een niet-besloten plaats, dient er een positief advies te zijn van de gemeenteraad. Die zal hiervoor de korpschef van de lokale politie raadplegen. Deze aanvragen zijn zeer uitzonderlijk. Het betreft vooral lokale besturen die hiervoor een toestemming kunnen verkrijgen.

- Een voor het publiek toegankelijke besloten plaats. Dit is elk door een 'omsluiting' afgebakend gebouw of plaats, waar diensten aan het publiek worden verstrekt (handelszaken, loketzaal van de bank, bioscoop, restaurant, hotel, openbaar vervoer, sportzaal, sportterrein, kerk, camping). Deze 'omsluiting' is minstens visueel aan de hand van een bordje met privaat terrein, voorbehouden voor klanten, .... Er wordt wel gedoogd dat je een minimum van de openbare weg filmt in uitzonderlijke omstandigheden (bvb. een broodautomaat langs de openbare weg).

- Een niet voor het publiek toegankelijke besloten plaats. Dit is elk besloten gebouw of elke plaats die uitsluitend bestemd is voor het gebruik door de eigenaars, bezoekers of gebruikers. (bvb. een familiewoning, een appartementsgebouw, een kantoorgebouw, een fabriek, een boerderij,..).

Voorwaarden?

- De camera's moeten geplaatst zijn voor een welbepaald en wettelijk doel. Dit kan bvb. voor de bewaking en het toezicht van een besloten plaats die voor het publiek toegankelijk is. Er moet een evenwicht zijn tussen het belang van de verantwoordelijke voor de camera's en het recht op de bescherming van de privacy van de gefilmde persoon. De plaatsing van camera's moet passend en nodig zijn. De verantwoordelijke moet eigenlijk eerst nagaan of er geen andere maatregelen zijn die minder ingrijpen in het privéleven van de gefilmde persoon. Om burgers te informeren dat er bewakingscamera's geplaatst werden, moet de verantwoordelijke zorgen voor een specifiek pictogram op een zichtbare plaats.

Aangifte nodig?

De camerawet verplicht dat bewakingscamera's aangegeven moeten worden bij de overheid. Deze aangifte moet elektronisch ingediend worden via de volgende link: www.aangiftecamera.be. Als burger kun je geen camera's plaatsen op het openbaar domein. Je kan ook geen camera's plaatsen die gericht zijn op het openbaar domein. Alleen de overheid kan dat doen.

Voor meer informatie over de verplichte aangifte, klik hier.

Voor vragen over camerabewaking kan u hier terecht.