Controles aan de Nederlandse grens… ‘Bezint eer je aan uw rit begint’

De overheid heeft de grensovergangen gesloten voor niet-essentiële verplaatsingen. De lokale politie voert in samenwerking met de federale politie toezicht uit. Veel van de gecontroleerde voetgangers, fietsers en andere bestuurders aan de Belgisch-Nederlandse grens beschikken niet over een gegronde redenen om de grens over te gaan. Meer dan ooit is de leuze “blijfinuwkot".

controlegrens

Grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen kunnen vanaf vandaag een vignet gebruiken om sneller de grens tussen België en Nederland te passeren. Het vignet dient om te voorkomen dat grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen worden opgehouden bij de grens. Het goederen- en dienstenverkeer mag nog gewoon de grens over.

controlegrenszelzate

Grensarbeiders en anderen die de grens moeten oversteken, kunnen dit nog altijd doen. Daarbij moeten zij rekening houden met specifieke regels:

  • Grensarbeiders die niet in een vitale sector werken of een cruciaal beroep vervullen, moeten met een werkgeversverklaring aantonen dat zij voor werk de grens oversteken.
  • Grensarbeiders die wel in een vitale sector werken of een cruciaal beroep vervullen, kunnen een speciaal vignet gebruiken dat door de Belgische autoriteiten beschikbaar wordt gesteld. Met dit vignet kunnen zij de grens passeren.
  • Het is niet toegestaan om via België te rijden bij reisbewegingen van punt A naar B in Nederland, ook niet voor woon-werkverkeer. Er wordt echter een uitzondering gemaakt voor personen in vitale sectoren en met cruciale beroepen die een werk gerelateerde reisbeweging maken en in het bezit zijn van een vignet.

grensdoorgangdicht

Korpschef Koen Van Poucke geeft nog mee: 'Onze politiezone controleert actief op schendingen van het verbod op niet-essentiële verplaatsingen. Wie denkt nog even goedkoop te tanken kan zich verwachten een een fikse boete. Ook andere inbreuken zullen leiden tot het opstellen van een proces-verbaal dat wordt overgemaakt aan de procureur des Konings van het Parket Oost-Vlaanderen. Wij hopen uiteraard op het gezond verstand van de burgers.' 

'Het politiecollege heeft bovendien beslist om een groot aantal van de grensovergangen in de gemeenten Zelzate, Wachtebeke en Moerbeke-Waas fysiek af te sluiten door middel van betonblokken en hekwerk.' voegt Van Poucke er nog aan toe.

Met betrekking tot de grenscontroles kunnen de inwoners terecht op de website van het crisiscentrum via https://crisiscentrum.be/nl.

Heeft u vragen over de toepassing van de maatregelen van COVID-19? Surf naar https://www.info-coronavirus.be