Cybercrimemisdrijven juni 2024

In juni 2024 werden bij Politiezone Regio Puyenbroeck 21 aangiften geregistreerd die te maken hadden met cybercriminaliteit. Het financiële nadeel van deze aangiften bedroeg 74.070 euro. Daarnaast werd er een aangifte gedaan van een oplichting waarbij het geleden financiële nadeel over meerdere maanden had plaatsgevonden.

centen breedte

Oplichting met internet

In juni werden negen aangiften van ‘oplichting met internet’ geregistreerd. Daarbij werd een totaal verlies van 51.128 euro geleden. Een gedupeerde verloor hierbij meer dan 25.000 euro en iemand anders bijna 15.000 euro. Daarnaast werd ook een aangifte gedaan van een oplichting waarbij over een periode van meerdere maanden geld werd overgeschreven, waardoor het financiële nadeel niet bij de maand juni werd opgeteld.

Bij oplichting met internet ontfutselt de dader het slachtoffer geld, waardevolle zaken of gegevens. De oplichter gebruikt bijvoorbeeld een list om het slachtoffer geld te laten overschrijven. Om het slachtoffer zover te krijgen, doet de oplicht(st)er zich soms voor als iemand anders. 

Informaticabedrog

Er werden in juni tien aangiften van informaticabedrog geregistreerd voor een totaal van 15.710  euro. Eén gedupeerde verloor ruim 6.500 euro. 

Bij deze vorm van cybercrime verrijkt de dader zich door middel van datamanipulatie. Een veelvoorkomende modus is ‘phishing’. De dader neemt hierbij zelf de controle over de bankrekening van de gedupeerde en voert betalingen uit in zijn eigen voordeel. Een ander voorbeeld van informaticabedrog is bijvoorbeeld met een gestolen bank- of kredietkaart geld afhalen uit een automaat.  

Valsheid in informatica

In juni werden twee feiten van ‘valsheid in informatica’ geregistreerd. De twee gedupeerden leden een financieel verlies van 7.232 euro samen. 

Bij valsheid in informatica gaat de dader gegevens in een informaticasysteem wijzigen, wissen of invoeren. Bedoeling hiervan is schade aan te richten en oplichting mogelijk te maken. Een voorbeeld hiervan is hacking, waarbij de dader met kwaad opzet en ongeoorloofd binnendringt in een informaticasysteem. Vaak gaat er een vorm van afpersing mee gepaard: daders willen dan een slachtoffer, en dat kan ook een bedrijf zijn, dwingen om te betalen voor bijvoorbeeld het niet verspreiden van beelden, contactgegevens of informatie. 

Herhaaldelijke oplichting

Cybercriminelen zijn meesters in manipulatie en kunnen zo de oplichting gedurende een langere periode in stand houden, waardoor het financiële nadeel voor de gedupeerde steeds verder oploopt. 

Bij investeringsfraude, waarbij je ervan overtuigd wordt om via een malafide platform te investeren in bijvoorbeeld cryptomunten, blijven de oplichters dan vragen om bijkomende overschrijvingen te doen om zogezegd jouw investering terug te krijgen. Bij erfenisfraude word je mogelijk gecontacteerd door iemand die beweert advocaat te zijn en jou te zullen helpen om de erfenis te claimen, zolang je maar eerst een som geld overmaakt aan deze zogenaamde advocaat. Ook bij vriendschapsfraude kan het financiële nadeel flink oplopen. Criminelen nemen tijd om een emotionele band op te bouwen met hun slachtoffers en blijven sentimentele verhalen opdiepen om hun slachtoffers telkens opnieuw geld te laten overschrijven. Het storten gebeurt in alle gevallen op buitenlandse rekeningen of wordt er meteen naar doorgestort en je ziet er geen cent meer van terug! 

Trap niet in de val! Blokkeer je rekening en je bankapplicatie en verwittig meteen jouw bank en de politie van zodra je enige vorm van oplichting vermoedt. 

Preventie

Op Safeonweb vindt u alvast een aantal bruikbare tips om u veilig op het internet te begeven.

Verwittig meteen cardstop (078 170 170) bij verlies of diefstal van je bankkaart. 

Vermoed je fraude of misbruik van je bankapplicatie? Contacteer onmiddellijk je bank! Op de website van jouw bank of op cardstop.be vind je een overzicht van de contactgegevens van je bank. 

Ook bij verlies of diefstal van een mobiel toestel zoals je smartphone, tablet, smart watch, ... laat je best je betaalapplicaties blokkeren.

Maak van elk cybercrimemisdrijf en van elke poging ertoe melding bij uw bank en doe aangifte bij de politie. Hoe sneller u aangifte doet, hoe groter de kans dat het geleden nadeel of een deel ervan kan worden gerecupereerd. 

Labels