Drie opgedreven bromfietsen uit het verkeer gehaald

Politiezone Regio Puyenbroeck organiseert regelmatig acties ter controle van de bromfietsen op het grondgebied Lochristi, Moerbeke, Wachtebeke en Zelzate. Op 13 september werden drie opgedreven bromfietsen uit het verkeer gehaald. Met de start van het nieuwe schooljaar wijzen we nog eens op de gevaren van opgedreven bromfietsen.

moto

Een bestuurder mag vanaf 16 jaar een bromfiets besturen. Een klasse A bromfiets kan niet sneller dan 25 km per uur. Voor een bromfiets klasse B moet de bestuurder beschikken over een rijbewijs van de categorie AM (voor 1 mei 2013: categorie A3). De bromfiets klasse B kan sneller dan 25 km per uur tot maximaal 45 km per uur. Een tweewieler die sneller rijdt dan 45 km per uur, valt onder de categorie motorfiets.

Opgedreven

In Lochristi werden 12 bromfietsen gecontroleerd. Een bromfiets klasse A (maximaal 25 km/u toegelaten) haalde een gecorrigeerde snelheid van 54 km per uur en een bromfiets klasse B (maximaal 45 km/u) haalde 57 km per uur. Een andere bestuurder kon geen geldige verzekering voorleggen. De drie voertuigen werden uit het verkeer gehaald.

In Zelzate werden 14 bromfietsen gecontroleerd. Een bromfiets klasse A (maximaal 25 km/u) haalde een gecorrigeerde snelheid van 47 km/u. Het voertuig werd uit het verkeer gehaald.

Inbreuken

Een opgedreven bromfiets zorgt niet enkel voor verkeersonveilig gedrag, maar ook voor geluidsoverlast. Bovendien begaat de bestuurder met een opgedreven bromfiets een heleboel overtredingen omdat zijn voertuig onder een hogere categorie valt dan de voorziene. Hierdoor beschikt hij niet over het juiste rijbewijs en is het voertuig niet correct verzekerd en ingeschreven. Voor het rijden met een motorfiets (vanaf 45 km/u) moet je bovendien 18 jaar zijn.

Regularisatie

De politie kan de bromfiets in opdracht van het parket 30 dagen uit het verkeer houden. Er wordt bovendien een proces-verbaal opgesteld van de gemaakte overtredingen. Daarna kan beslist worden dat de bromfiets mag worden vervoerd naar een erkende bromfietshersteller voor regularisatie. De bromfiets moet hierbij hersteld worden naar de staat waarin hij gehomologeerd was. De bromfiets mag pas na een eindcontrole en bij goedkeuring terug op de openbare weg.