Hinder door werken bij ArcelorMittal Gent

Bericht van ArcelotMittal Gent:

In het kader van het installeren van de nieuwe back-upinstallatie voor de ontzwaveling van het cokesgas, is de huidige ontzwavelingsinstallatie van ArcelorMittal Gent tijdelijk uit dienst genomen. Bij bepaalde weersomstandigheden kan de pluim aan de schouw van de cokesfabriek hierdoor wel meer visueel waarneembaar zijn en kan er geurhinder optreden.

De pluim kan afhankelijk van de weersomstandigheden concentraties van zwaveldioxide bevatten die tijdelijk kunnen zorgen voor prikkeling aan de luchtwegen. We verzekeren jullie dat we alles in het werk stellen om de ontzwavelingsinstallatie zo snel mogelijk up-and-running te krijgen. Vanaf maandag 22 mei zal de ontzwavelingsinstallatie opnieuw operationeel zijn.

We werken nauw samen met Stad Gent, de diensten van de Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen en de Brandweerzone Centrum.

ArcelorMittal Gent voert systematisch 3 keer per dag (rond 6 uur, 12 uur en 20 uur) metingen uit in de regio, afhankelijk van de windrichting (windafwaarts bij de dichtstbijzijnde woonkernen). Zo werd er de voorbije dagen onder meer gemeten in Desteldonk, Lochristi, Oostakker, de Langerbruggekaai en ter hoogte van Renewi. Daarnaast lieten we op vraag van omwonenden al metingen uitvoeren in Mendonk en Sint-Amandsberg.

De Brandweerzone Centrum voerde eveneens 7 metingen uit op diverse locaties in het  havengebied: Desteldonk, BioBase Plant Europe, de koeltoren van Electrabel, de Moervaartkaai (Oil Tanking), CBR Jacques Janssensstraat, de Skaldenstraat en de Belgicastraat.

Zowel de resultaten van de metingen van de bedrijfsbrandweer van ArcelorMittal Gent als van de Brandweerzone Centrum liggen onder 0,1 ppm. We zitten dus onder de Europese grenswaarde van 0,134 ppm (uurgemiddelde).

Zowel de bedrijfsbrandweer van ArcelorMittal Gent als de Brandweerzone Centrum zullen de komende dagen metingen blijven uitvoeren.

Als je bijkomende vragen hebt of hinder ervaart, kan je steeds bellen naar 09 347 22 94 of mailen naar contact.belgium@arcelormittal.com