Jaarverslag 2020 Politiezone Regio Puyenbroeck

In dit jaarverslag vindt u een overzichtelijke weergave van onze realisaties van 2020. Het wordt vandaag officieel voorgesteld aan de leden van het politiecollege en de politieraad.

 

jaarverslag2020

Het coronavirus zorgde er voor dat onze politiezone haar dienstverlening heeft aangepast in functie van de nieuwe noden.  Zo werden er coronaploegen gevormd om tegemoet te komen aan de bijkomende meldingen en interventies die gelinkt waren aan COVID-19. Naast de voorziene coronacontroles voerden we als grenspolitiezone ook nog eens statische of mobiele grenscontroles uit.

‘Als we terugblikken naar 2020 zien we dat de pandemie voor een verschuiving heeft gezorgd van het soort interventies waarmee we belast werden. Er was een daling van het aantal verkeersongevallen en inbraken in gebouwen en voertuigen’, zegt Koen Van Poucke, Korpschef van de politiezone Regio Puyenbroeck. ‘Daarentegen steeg het aantal burengeschillen, intrafamiliaal geweld, onbuigzaamheid van jongeren en informaticacriminaliteit’, gaat Van Poucke verder.  ‘Ik wens u veel leesplezier toe. Ook in 2021 blijven we ons elke dag inzetten voor een veilige en leefbare politiezone. Dit doen we met respect, professionaliteit en een dienstverlenende ingesteldheid.’

Jaarverslag 2020 (1.03 MB)