Lochristi - hinder door actie land- en tuinbouwers

Op woensdag 1 december wordt vanaf de middag verkeershinder verwacht naar aanleiding van een actie van de land- en tuinbouwers. De actie werd aangekondigd door de beroepsvereniging Boerenbond.

tractor (foto vrij van rechten)

In Oost-Vlaanderen vertrekken 5 colonnes richting Gent. Ze zullen elk op een andere plaats de kleine ring (R40) oprijden. Eén van de startplaatsen bevindt zich te Lokeren. Tientallen tractoren zullen zich in colonne verplaatsen via Lochristi richting Gent. In onze politiezone wordt er verkeershinder verwacht ter hoogte van de N449 (Beerveldse Baan) en de N70 (Antwerpse Steenweg) richting Gent. Na een passage via de R40 te Gent keren de tractoren huiswaarts. De lokale en federale politiediensten staan in voor het veilig verloop van deze actie. De verplaatsing van de tractoren zal verkeershinder veroorzaken op de grote assen.