Resultaten Verkeersveilige Dag 27 februari 2024

Op dinsdag 27 februari ging tussen 6 en 18 uur de Verkeersveilige Dag door. Deze vooraf aangekondigde grootscheepse verkeerscontrole in Oost-Vlaanderen is een initiatief van de gouverneur van Oost-Vlaanderen en de procureur-generaal in samenwerking met de lokale politiezones en met de federale weg- en scheepvaartpolitie.

moto

Met de Verkeersveilige Dag wil men de autobestuurders sensibiliseren rond de gevaren van het rijden onder invloed van alcohol en drugs, het niet dragen van de gordel, afleiding achter het stuur en overdreven en onaangepaste snelheid. Deze feiten zijn belangrijke oorzaken van verkeersongevallen met vaak ernstige gevolgen voor de slachtoffers en hun naasten.

Snelheid

Politiezone Regio Puyenbroeck controleerde 1.050 voertuigen op snelheid. Daarvan reden 182 bestuurders of ruim 17% te snel. In de zone waar 50 km/u is toegelaten, werd een voertuig geflitst aan 59 km/u en één aan 60 km/u. Een bestuurder haastte zich aan 109 km/u door een zone 70. Het overtredingspercentage is aanzienlijk hoger dan de 8,8% overtreders die tijdens de Verkeersveilige Dag in heel Oost-Vlaanderen werden geregistreerd. In 2023 was het overtredingspercentage op het grondgebied van Politiezone Regio Puyenbroeck 4,09%. Toen werden er 1.881 voertuigen op snelheid gecontroleerd.

Dispositief

In de op het grondgebied Lochristi/Moerbeke/Wachtebeke/Zelzate opgestelde verkeersdispositieven werden door Politiezone Regio Puyenbroeck 66 voertuigen aan een grondige controle onderworpen.

De 66 gecontroleerde bestuurders legden allemaal een negatieve ademtest af bij de alcoholcontrole. Vier bestuurders zagen hun rijbewijs onmiddellijk ingetrokken worden: één voor drugs in het verkeer en drie voor het gebruik van de GSM achter het stuur. Daarnaast kregen twee bestuurders een onmiddellijke inning voor het manipuleren van de GSM. Twee personen werden bekeurd voor het niet dragen van de gordel, twee bestuurders voor het niet naleven van de regelging op de ladingzekering en één bestuurder vervoerde goederen zonder vervoersvergunning. Eén bestuurder kreeg een onmiddellijke inning voor foutparkeren en een bestuurder was niet in regel met de inschrijvingsdocumenten van het motorvoertuig.