Hoe moet ik online aangifte doen via e-loket (Police On Web)?

Bij het e-loket oftewel Police On Web kan je online klacht indienen voor kleine misdrijven, je alarmsysteem of camera registreren.

Let op: Bel 101 bij dringende politiehulp!

Neerleggen van klacht

Police On Web is een virtueel loket dat toelaat om online klacht neer te leggen bij onderstaande misdrijven:

  • Fietsdiefstal
  • Bromfietsdiefstal
  • Winkeldiefstal
  • Diverse beschadigingen (behalve beschadigingen aan voertuigen)
  • Graffiti

Let op! Dit loket kan echter enkel gebruikt worden voor niet-dringende aangiften. Bovendien moet je er rekening mee houden dat de verwerking van deze aangifte enkele weken kan duren.

Het misdrijf moet wel voldoen aan volgende voorwaarden:

  1. Het misdrijf vond plaats in België;
  2. De dader(s) van de feiten is (zijn) onbekend;
  3. Er werd geen geweld gebruikt zijn tegenover uzelf of anderen;
  4. Er werden geen bedreigingen geuit;
  5. Er zijn geen gewonden.

Via het e-loket kan je eveneens een alarmsysteem en camera registreren.

Opgelet: je aangifte wordt verstuurd naar de politiezone die bevoegd is voor de plaats van het feit.
De politie geeft het nodige gevolg aan de aangifte voor de vermelde misdrijven. Je wordt niet noodzakelijkerwijze gecontacteerd, enkel in het geval dit nodig is voor je dossier. Zelf hoef je geen contact op te nemen met je politiezone, dit zal automatisch gebeuren wanneer nodig.

Je kan zowel de samenvatting van je aangifte als het unieke referentienummer van je aangifte afdrukken.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 09 310 33 00.