Welke selectieproeven moet ik afleggen?

Jobs in uniform

Om te worden toegelaten tot de opleiding organiseert de politie een objectieve en transparante selectieketting. Dit houdt in dat je als kandidaat een uitvoerige reeks proeven aflegt en dat je telkens voor een proef moet slagen om te kunnen doorstoten naar een volgende fase.

De selectieketting bestaat uit verschillende fases. Meer info vind je hier.

We onderscheiden in totaal 5 categorieën binnen de uniformfuncties, ook wel operationele functies genoemd:

  • Agent van politie
  • Beveiligingsagent van politie
  • Inspecteur van politie
  • Hoofdinspecteur van politie
  • Commissaris van politie

Meer uitgebreide informatie (zoals de toelatingsvoorwaarden, selectiereglementen, enz.) over de verschillende uniformfuncties vind je hier.

Jobs als burger

Ook voor het burgerpersoneel is er een selectieketting. Meer info vind je hier

Binnen de groep van burgerpersoneelsleden onderscheiden we 4 niveaus:

  • Niveau A: adviseur (master/licentiaat of gelijkwaardig)
  • Niveau B: consulent (professionele bachelor of gelijkwaardig)
  • Niveau C: assistent (diploma/getuigschrift van 6 jaar voltijds secundair onderwijs)
  • Niveau D: bediende/arbeider (geen diplomavereiste)

 

Meer uitgebreide informatie vind je terug op de website van Jobpol.

Beroepenvoorlichters

Denk je erover na om te solliciteren bij de politie maar heb je nog vragen of wil je je graag laten begeleiden doorheen de verschillende selectieproeven? Dan kan je steeds beroep doen op een van de beroepenvoorlichters van onze zone. 

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Regio Puyenbroeck via het contactformulier of telefonisch via 09 310 33 00.