Start 'Veiligheidsmonitor': jouw medewerking is van groot belang!

Een nieuwe editie van de 'Veiligheidsmonitor' komt eraan!

De Veiligheidsmonitor is een bevolkingsbevraging over verschillende veiligheidsthema's die je de kans geeft om jouw mening te delen. Thema's die aan bod komen zijn o.a. onveiligheidsgevoelens, mogelijke buurtproblemen die je ervaart, jouw tevredenheid over de politiewerking,...  

Personen die via een steekproef worden geselecteerd, kunnen vanaf 20 mei een uitnodiging per post ontvangen.

Veiligheidsmonitor 2024

De veiligheidsmonitor is een initiatief dat sinds 1997 bestaat en georganiseerd wordt door de Federale Politie in samenwerking met FOD Binnenlandse Zaken (Veiligheid & Preventie, SLIV) en de lokale besturen (politiezones en gemeenten).

In de periode vanaf mei-juni 2024 zullen vragenlijsten verstuurd worden naar heel wat inwoners van onze politiezone. Indien jij een vragenlijst in jouw bus ontvangt, betekent dit dat je toevallig geselecteerd bent via een wetenschappelijke steekproeftrekking.

🚨 JOUW DEELNAME IS BELANGRIJK!

Om een duidelijk beeld te krijgen van de veiligheidssituatie in onze stad/gemeente is jouw deelname van onschatbare waarde.

De verzamelde informatie bevat waardevolle indicatoren voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid van jouw gemeente/stad.  Wij vragen de inwoners die een vragenlijst ontvangen, om de nodige tijd te nemen om de vragen van de enquête te beantwoorden. Jouw medewerking is dus van groot belang! Deelnemen kan eenvoudig online. Jouw antwoorden worden volledig anoniem verwerkt.

De resultaten van de nieuwe veiligheidsmonitor worden begin 2025 verwacht.

Alvast bedankt voor jouw deelname!

Labels