Politiereglement

In het reglement staan allerhande bepalingen om het samenleven in onze stad en gemeente aangenaam en leefbaar te houden. Wat je moet doen met je huisvuil, het houden van je huisdier, geluidshinder, overlast, het voeren van publiciteit op het openbaar domein, … .