Dienst Wapens

Denderstraat 27
9500 Geraardsbergen

Telefoon

De dienst Wapens ondersteunt zowel het korps als het bestuur en de bevolking met zijn expertise inzake wapens. De dienst is het aanspreekpunt voor het behandelen van de wapendossiers van de wapenbezitters. Hij stelt eveneens de passende processen-verbaal op m.b.t. inbreuken op de vigerende wapenwetgeving.

Daarnaast heeft de dienst een ondersteunende rol bij de trainingen inzake geweldsbeheersing. De dienst oefent toezicht uit op het gebruik van de schietstand en het beschikbare materieel.

Verantwoordelijke Wapens:

Kristof Van den Broeck, Inspecteur

Meer info omtrent wapens (categorieën, vergunningen, ...) klik HIER