Police on web

Bij Police-On-Web kan je online klacht indienen voor kleine misdrijven (*), jouw camera/alarmsysteem registreren en woningtoezicht aanvragen tijdens jouw afwezigheid (bijv. vakantie).

Je aangifte zal als niet-dringend worden behandeld, en dit enkel op werkdagen en tijdens kantooruren.

Opgelet: je aangifte wordt verstuurd naar de politiezone die bevoegd is voor de plaats van het feit.

De politie geeft het nodige gevolg aan de aangifte voor de vermelde misdrijven. Je wordt niet noodzakelijkerwijze gecontacteerd, enkel in het geval dit nodig is voor je dossier. Zelf hoef je geen contact op te nemen met je politiezone, dit zal automatisch gebeuren wanneer nodig (in sommige gevallen zal een verklaring noodzakelijk zijn en zal je worden uitgenodigd op het politiecommissariaat).

(*) kleine misdrijven: (brom)fietsdiefstal, winkeldiefstal/diefstal zonder geweld, graffiti, verlies van voorwerp/document (uitgezonderd documenten wagen), oplichting via internet zonder financieel nadeel

 

Police On Web