Onze organisatie

De Belgische politie bestaat uit twee niveaus: de federale en de lokale politie. De lokale politie bestaat uit 188 lokale politiezones.

De Belgische politie bestaat uit twee niveaus: de federale en de lokale politie. Van de 185 lokale politiezones zijn er 40 ééngemeentepolitiezones en 145 meergemeentepolitiezones. In Vlaanderen zijn er 107 politiezones.

Onze taak is het verzekeren van de basispolitiezorg op het lokale niveau, georganiseerd in 7 basisfuncties:

  • Wijkwerking
  • Onthaal
  • Interventie
  • Slachtofferbejegening
  • Lokale recherche
  • Handhaving openbare orde
  • Verkeer

Onder deze rubriek vind je onder andere een overzicht van onze bestuursorganen (korpsleiding, politieraad, politiecollege en madatarissen), het politiereglement, het GAS-regelement en meer info over het Zonaal veiligheidsplan.