Onze organisatie

De Belgische politie bestaat uit twee niveaus: de federale en de lokale politie. De lokale politie bestaat uit 188 lokale politiezones.

Onze taak is het verzekeren van de basispolitiezorg op het lokale niveau, georganiseerd in 7 basisfuncties:

  • Wijkwerking
  • Onthaal
  • Interventie
  • Slachtofferbejegening
  • Lokale recherche
  • Handhaving openbare orde
  • Verkeer

Onder deze rubriek vind je onder andere een overzicht van onze bestuursorganen (korpsleiding, politieraad, politiecollege en madatarissen), het politiereglement, het GAS-regelement en meer info over het Zonaal veiligheidsplan.

De interventiedienst bestaat 7 hoofdinspecteurs en 26 inspecteurs. Deze bevindt zich te Hamme, Meulenbroekstraat 22 en staat 24/24u in voor tussenkomsten buiten het commissariaat. Concreet: u wenst een ploeg bij u thuis of op het terrein. U belt hiervoor het noodnummer 101.

De recherche bestaat in onze zone uit twee rechercheurs-hoofdinspecteur en 6 rechercheurs-inspecteurs.

De taak van de recherche bestaat voornamelijk uit het voeren van verdere onderzoeken naar aanleiding van vastgestelde feiten en het voeren van onderzoeken in opdracht van de parketmagistraat. We zouden kunnen stellen dat de recherche een onderzoek overneemt wanneer het gespecialiseerd is (bv. er is een telefonieonderzoek vereist) of wanneer het verloop van het onderzoek niet meer tot de taak van de aanvankelijke vaststellers (voornamelijk de interventieploegen) behoort.

Het onthaal is het eerste aanspreekpunt van de zone. Je kan er terecht voor aangiftes, klachten, vragen of informatie. Het onthaalteam bestaat uit 4 onthaalbediendes en 4 inspecteurs.

De onthaalbediende zorgt voor het eerste contact. Alle binnenkomende meldingen, zowel telefonisch als aan het loket, worden door haar elektronisch geregistreerd. Zij zorgt dat elke bezoeker naar de juiste persoon wordt doorverwezen of wordt geholpen met zijn of haar probleem.

De onthaalinspecteur noteert de klachten en aangiftes. Hij beantwoordt graag uw vragen en geeft u raad waar nodig.

De politieambtenaar is vaak de eerste persoon die in contact komt met een slachtoffer. Men heeft dan ook wettelijk bepaald dat de politie moet zorgen voor een adequate opvang, informatie en bijstand aan het slachtoffer.

De hoofdtaak van de verkeersdienst is het beheer van de bemande/onbemande camera's en het opstellen van de eruit voortvloeiende processen-verbaal. Onze zone heeft 8 onbemande camera's verspreid over het grondgebied.
Ben je geflitst? Bereken hier je boete!
De verkeersdienst werkt voor alle andere verkeersacties nauw samen met de interventiedienst en de wijkwerking.
In de loop van het jaar organiseert onze zone op regelmatige basis BOBacties, bromfietscontroles, fietsverlichtingcontroles, enz.

Een wijkinspecteur heeft een belangrijke signaalfunctie en probeert steeds op de hoogte te zijn van wat reilt en zeilt binnen de wijk. Spreek hem/haar gerust aan als je iets wil melden of een probleem wil aankaarten. Voor een dringende tussenkomst bel je steeds 101!

De wijkwerking in onze zone bestaat uit 10 inspecteurs.