Politiecollege

In een meergemeentezone zoals de politiezone Hamme-Waasmunster, worden de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen, inzake de organisatie en het beheer van het korps, uitgeoefend door het politiecollege.

In een meergemeentezone zoals de politiezone Hamme-Waasmunster, worden de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen, inzake de organisatie en het beheer van het korps, uitgeoefend door het politiecollege.