Politiecollege

In een meergemeentezone zoals de politiezone Hamme-Waasmunster, worden de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen, inzake de organisatie en het beheer van het korps, uitgeoefend door het politiecollege.

Het politiecollege staat in voor het dagelijks bestuur van de politiezone en wordt gevormd door de burgemeesters van de gemeenten Hamme en Waasmunster, aangevuld met de korpschef en de secretaris. Het politiecollege stelt één van zijn leden aan als voorzitter. Binnen onze politiezone is dit afwisslend de burgemeester van Hamme en de burgemeester van Waasmunster.