Slachtofferbejegening

De politieambtenaar is vaak de eerste persoon die in contact komt met een slachtoffer. Men heeft dan ook wettelijk bepaald dat de politie moet zorgen voor een adequate opvang, informatie en bijstand aan het slachtoffer.

De opdrachten van de sociale cel worden uitgevoerd door hoofdinspecteur-politieassistent Andre De Malsche, hoofdinspecteur Krista Vereecken, inspecteur Elke De Leenheer en inspecteur Maxime Achten. Elke en Maxime maken ook deel uit van de recherche en nemen daarom het sociale recherchewerk voor hun rekening. Het gaat hierbij vooral om feiten met minderjarigen, zeden, afnemen van videoverhoor, …

De belangrijkste taken van de sociale cel zijn:

  • uitvoeren, opstellen en opvolgen van dossiers jeugdbescherming
  • diverse doorverwijzingen naar de gepaste hulpverleningssector binnen de sociale sector
  • opvolgen dossiers IFG (intrafamiliaal geweld)
  • moraliteitsonderzoeken
  • uitvoeren en opvolgen van lokale slachtofferbejegening
  • opvolgen dossiers verdwijningen

Vanuit de sociale cel wordt eveneens de slachtofferbejegening gecoördineerd.

Onze andere slachtofferbejegenaars zijn inspecteur Marnic Heyman, inspecteur Bjorn van Acker en inspecteur Veerle Van Damme. Zij werken beurtelings mee aan het arrondissementeel permanentiesysteem voor slachtofferbejegening.