Slachtofferbejegening

De politieambtenaar is vaak de eerste persoon die in contact komt met een slachtoffer. Men heeft dan ook wettelijk bepaald dat de politie moet zorgen voor een adequate opvang, informatie en bijstand aan het slachtoffer.

Slachtofferbejegening bestaat uit het verlenen van opvang, informatie en bijstand aan het slachtoffer. Slachtofferbejegenaars zijn getraind in het brengen van slecht nieuws, bijstaan van na(ast)bestaanden en doorverwijzen naar de juiste diensten en hulporganisaties.

Binnen onze zone is er een poule van collega's die opgeleid zijn als slachtofferbejegenaar. Dit wil zeggen dat zij zich - naast hun dagdagelijkse taken - gespecialiseerd hebben in de slachtofferbejegening. Zij werken beurtelings mee aan het arrondissementeel permanentiesysteem voor slachtofferbejegening.

Hoewel alle politiebeambtes de basisregels kennen om slachtoffers bij te staan - zij komen immers meestal het eerst met hen in contact - kunnen zij bij ernstige ongevallen of criminaliteit beroep doen op dit gespecialiseerd team.