Politieraad

In een meergemeentezone is de politieraad de tegenhanger van de gemeenteraad in een ééngemeentezone. De politieraad is als het ware de bestuursraad van de zone en heeft bevoegdheden inzake begroting, personeelsformatie en benoemingen.

In een meergemeentezone is de politieraad de tegenhanger van de gemeenteraad in een ééngemeentezone. De politieraad is als het ware de bestuursraad van de zone en heeft bevoegdheden inzake begroting, personeelsformatie en benoemingen.