Politiereglement (G.A.S.)

Het gemeentelijk politiereglement wordt opgemaakt door de gemeenteraad. Het omvat alles wat mag en niet mag op gemeentelijk grondgebied en het openbaar domein.

In een politiereglement staat de reglementering over onder andere het organiseren van evenementen en tombola's, het inzamelen van afval, het uitvliegen van duiven, baden en zwemmen, lawaaihinder, standplaatsen op markten, enzovoort.

Het gemeentelijk politiereglement wordt opgemaakt door de gemeenteraad. Het omvat alles wat mag en niet mag op gemeentelijk grondgebied en het openbaar domein.

In een politiereglement staat de reglementering over onder andere het organiseren van evenementen en tombola's, het inzamelen van afval, het uitvliegen van duiven, baden en zwemmen, lawaaihinder, standplaatsen op markten, enzovoort. Een hele reeks bepalingen in het reglement kunnen bestraft worden met een gemeentelijke administratieve sanctie of "GAS-boete" en moeten niet via de rechtbank of het parket (met uitzondering van de gemengde inbreuken zoals nachtlawaai en vandalisme).