Wijkwerking

Een wijkinspecteur heeft een belangrijke signaalfunctie en probeert steeds op de hoogte te zijn van wat reilt en zeilt binnen de wijk. Spreek hem/haar gerust aan als je iets wil melden of een probleem wil aankaarten. Voor een dringende tussenkomst bel je steeds 101!

De wijkwerking in onze zone bestaat uit 10 inspecteurs.

 • Inspecteur Philip De Wilde
 • Inspecteur Dirk Maes
 • Inspecteur Kathleen Schiettecat
 • Inspecteur Ann van Den Bossche
 • Inspecteur Kristoff De Schepper
 • Inspecteur Danny Verbeke
 • Inspecteur Jurgen Baert
 • Inspecteur Dirk Scheirs
 • Inspecteur Mario Vlaminck
 • Inspecteur Kristof Van den Eynde

Hun hoofdtaak bestaat er voornamelijk in om de leefbaarheid binnen hun wijk aantrekkelijk te maken en het contact met de bevolking te verhogen.

Hun takenpakket is zeer gevarieerd. Hieronder enkele voorbeelden uit hun takenpakket:

 1. Preventieve controles uitvoeren met als doel het bevorderen van het veiligheidsgevoel door de zichtbaarheid van de politie in de wijk te verhogen.
 2. Luisteren naar de klachten en grieven van de bevolking en, indien mogelijk, oplossingen aanbrengen.
 3. Deelnemen aan hoorzittingen, vergaderingen, gesprekken met plaatselijke organisaties of sleutelfiguren, ...
 4. Opsporen en helpen oplossen van kleine conflicten (bemiddelingsfunctie).
 5. Alle nuttige inlichtingen verzamelen over de bijzonderheden en problemen eigen aan de wijk.
 6. Verspreiden van algemene info naar de bevolking.
 7. Lokale vragen en verwachtingen doorgeven aan de overheid of andere diensten
 8. Bronnen van onveiligheid detecteren en de bevoegde diensten erover inlichten.
 9. Het uitvoeren van beperkte politionele taken die een bijzondere kennis of eerder persoonlijk contact met de bevolking vereisen (contact met een slachtoffer, onderzoek van de woonplaats,…)
 10. Bijzondere aandacht besteden aan bepaalde personen onder toezicht (voorwaardelijk invrijheidgestelden, geesteszieken…).

Ken je de verantwoordelijke wijkinspecteur in jouw buurt? Je kan dit terugvinden onder de rubriek 'contact' adhv je straatnaam.