Interventie

De interventiedienst bestaat uit hoofdinspecteurs en inspecteurs. De basis van de dienst bevindt zich te Hamme, Meulenbroekstraat 22 en staat 24/24u in voor tussenkomsten. Concreet: u wenst een ploeg bij u thuis of op het terrein. U belt hiervoor het noodnummer 101.

De calltaker van het Communicatiecentrum te Gent (CICOV) registreert uw melding. De dispatcher kijkt welke ploeg beschikbaar is. Deze ploeg wordt radiofonisch gecontacteerd en gestuurd. De inspecteurs die ter plaatse komen, staan in voor de verdere afhandeling van hun interventie. Zij worden hierbij ondersteund door hun hoofdinspecteur.

Het takenpakket van deze dienst is zeer uiteenlopend. Zij komen tussen bij vechtpartijen, bemiddelen bij burenruzies en echtelijke twisten, stellen verkeersongevallen, inbraken, vandalisme,… vast, geven bijstand aan andere hulpdiensten, worden ingezet bij ordediensten,… Tijdens hun patrouille doen zij aan anti-inbraakacties, vakantietoezicht en verkeerscontroles. In onze interventiedienst zijn er ook een aantal mensen met een gespecialiseerde functie:Fietsbrigade:

Een aantal inspecteurs hebben een speciale fietsopleiding gevolgd. Zij vormen onze "fietsbrigade" en worden dus regelmatig gesignaleerd op hun fiets.

Zij zijn makkelijk aanspreekbaar en komen op plaatsen die voor het dienstvoertuig onbereikbaar zijn. Naast hun dagdagelijkse patrouilles worden zij ook ingezet voor vakantietoezicht, overlastpatrouilles, begeleidingen,…Motoragenten:

Onze zone beschikt reeds enkele jaren over een aantal bekwame motards die op regelmatige tijdstippen ingezet worden. Zij hebben een speciale opleiding gevolgd om zich vlot tussen het verkeer te bewegen. De motoragent kan ingezet worden als extra lid tijdens interventies, verkeersacties, begeleidingen, wielerwedstrijden… Hij voert zelfstandig controles uit of wordt ingezet bij grotere controledispositieven. Hij zorgt ervoor dat niemand zich aan een controle kan onttrekken.