Verkeersdienst

De hoofdtaak van de verkeersdienst is het beheer van de bemande/onbemande camera's en het opstellen van de eruit voortvloeiende processen-verbaal. Onze zone heeft 8 onbemande camera's verspreid over het grondgebied.

Ben je geflitst? Bereken hier je boete!

De verkeersdienst werkt voor alle andere verkeersacties nauw samen met de interventiedienst en de wijkwerking.

In de loop van het jaar organiseert onze zone op regelmatige basis BOBacties, bromfietscontroles, fietsverlichtingcontroles, enz.

Onze zone hecht ook veel belang aan verkeerseducatie.

Er werd onder meer een verkeerspark aangekocht. Dit park wordt gebruikt voor het project "kleuterfietsen". Dit project is uniek in Vlaanderen. Onze zone werkt hiervoor samen met de scholen om hun kleuters te leren fietsen.

De educatiecel verleent ook zijn medewerking aan de scholen voor projecten die uitgaan van de Vlaamse stichting verkeerskunde.

  • De Grote Verkeerstoets: kennis- en vaardighedentest voor leerlingen uit het vijfde leerjaar.
  • Het Grote Fietsexamen: fietsexamen op de openbare weg voor leerlingen van het zesde leerjaar
  • Moving Forward - digitale schoolbereikbaarheidskaarten: de veiligste en meest duurzame route naar je school wordt hier digitaal in kaar gebracht.

Naast deze projecten staat de verkeersedcuatiecel uiteraard ook in voor verkeerswandelingen, begeleiden van uitstappen, enz.

Onze zone beschikt ook over een fietskoffer, uitgereikt door de Provincie Oost-Vlaanderen. Deze koffer bevat allerlei materiaal betreffende fietsen, fietsherstellingen, enz. Ook deze kan uitgeleend worden.

Scholen en verenigingen die medewerking wensen van de edcuatiecel, die een beroep willen doen op het verkeerspark of gebruik willen maken van de fietskoffer, mogen contact nemen met inspecteur De Wilde Philip - 052/257.101.