Onthaal

Het onthaal is het eerste aanspreekpunt van de zone. Je kan er terecht voor aangiftes, klachten, vragen of informatie. Het onthaalteam bestaat uit onthaalbediendes en inspecteurs.

De onthaalbediende zorgt voor het eerste contact. Alle binnenkomende meldingen, zowel telefonisch als aan het loket, worden door hem/haar elektronisch geregistreerd. Hij/zij zorgt dat elke bezoeker naar de juiste persoon wordt doorverwezen of wordt geholpen met zijn of haar probleem.

De onthaalinspecteur noteert de klachten en aangiftes. Hij/Zij beantwoordt graag uw vragen en geeft u raad waar nodig.

De lijst met zaken waarvoor je aan ons onthaal terecht kan is oneindig. Elke aangifte of klacht zal met de nodige zorgvuldigheid en discretie behandeld worden. Wij hebben respect voor uw privacy en beschikken over de nodige aparte verhoorlokalen.