Verlies of diefstal van de nummerplaat van je wagen

Doe aangifte bij de politie. Je ontvangt een attest van verlies of diefstal. Dit attest stuur je, eventueel via je verzekeringsmakelaar, samen met het formulier 'Aanvraag om inschrijving van een voertuig' op naar de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Wetstraat 155, 1040 Brussel.. Intussen mag je je niet zonder nummerplaat op de openbare weg begeven. De verloren of gestolen nummerplaat wordt geschrapt bij de diensten van de FOD mobiliteit en vervoer. Na enkele werkdagen ontvang je een nieuw inschrijvingsbewijs en een nieuwe kentekenplaat.

Is het enkel de voorste nummerplaat (dat is de reproductienummerplaat) die is verdwenen, dan volstaat het om een kopie laten maken bij een garage/winkel in de buurt. Wanneer het echter de nummerplaat achteraan de auto (het origineel) betreft, dan moet er een nieuwe nummerplaat aangevraagd worden.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Buggenhout-Lebbeke via het contactformulier of telefonisch via 052 46 83 83.