Zeelsebaan: wegen- en rioleringswerken

Het Vlaams gewest, de nv Aquafin en het stadsbestuur Dendermonde plannen samen de uitvoering van wegen- en rioleringswerken in de Zeelsebaan (N47) tussen de verkeerslichten aan de Martelarenlaan/Grootzand en het kruispunt met Kleinzand, en in een deel van de Steenweg van Grembergen. 

 • Op maandag 6 januari 2020 gaan de nutsmaatschappijen onder leiding van Fluvius aan de slag om alle nutsleidingen te vernieuwen in een deel van de Steenweg van Grembergen
 • Op 17 januari starten de nutswerken in de Zeelsebaan.
 • In 2020 volgt ook de herinrichting en heraanleg zelf (wegen en riolering).

Wat houden de riolerings- en wegenwerken in?

De Zeelsebaan ondergaat van aan het kruispunt Martelarenlaan/Grootzand tot het kruispunt met Kleinzand een metamorfose, zowel boven als onder de grond. Ook een stuk van de Steenweg van Grembergen maakt deel uit van dit project.

De projectpartners zetten in op een veilige, overzichtelijke weg met comfortabele fiets- en voetpaden en aandacht voor groen. Het plan in de downloads (onderaan deze pagina) geeft een idee van de locatie van de werken en het profiel van de toekomstige weg. Waar er voldoende ruimte is, komt er een ventweg naast de N47 voor lokaal verkeer. Met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel onder de weg – we scheiden het afvalwater van het regenwater – trekken we ook de kaart van het milieu.

 • Aanleg van gescheiden rioleringen zodat het afvalwater niet langer geloosd wordt in de aanwezige waterloop;
 • Aanleg van veilige, verhoogde fietspaden met een comfortabele breedte;
 • Het plaatselijk voorzien van een groenstrook als scheiding tussen het fietspad en de rijweg;
 • Vernieuwing van de volledige rijweg en plaatselijke aanleg van een ventweg (dit is een dienstweg die parallel loopt met de hoofdweg ter hoogte van de woningen en bedrijven aan de nummers 27 – 41);
 • Vernieuwing van de voetpaden en de openbare verlichting.

Het kruispunt Zeelsebaan–Kleinzand alsook de rest van de Zeelsebaan tot in Zele zal later aangepakt worden.

Het Vlaamse gewest is hoofdopdrachtgever van de werken en heeft het stadsbestuur gemeld dat de procedure opgestart wordt om een aannemer aan te stellen tegen einde 2019, om de riolerings- en wegenwerken in 2020 aan te vatten.

Nutswerken vanaf 6 januari 2020

Voor we van start gaan met de riolerings- en wegenwerken, vernieuwen de nutsmaatschappijen hun leidingen voor water, gas, elektriciteit en telecommunicatie. Deze werken starten op 6 januari 2020. De werken van de verschillende nutsmaatschappijen, worden gecoördineerd door Fluvius.

Om de hinder te beperken werken de nutsmaatschappijen in 3 fasen of werkzones (zie verder in de brief).

In elke fase verlopen de werken aan de nutsvoorzieningen steeds in 4 stappen.

Stap 1: Eerst leggen ze de nieuwe netten aan voor water, aardgas, elektriciteit en telecommunicatie. Die komen allemaal samen in één grote sleuf. Het voetpad wordt dus maar eenmaal opengebroken. Huizen en winkels blijven bereikbaar, bijvoorbeeld via loopbruggetjes.

Stap 2: De nieuw aangelegde netten worden verbonden met de bestaande. Als alles veilig is, kan de sleuf dicht. Op de hoeken van de straten blijven nog putten open liggen.

Stap 3: Iedere woning moet voor elke nutsvoorziening afzonderlijk worden afgeschakeld van het oude en aangesloten op het nieuwe net. Dit noemen we de overkoppeling. Hiervoor is in elke woning een aanpassing nodig. De nutsmaatschappijen maken voor elke nutsvoorziening afzonderlijk een afspraak met de bewoner. Voor de overkoppeling van de telecommunicatie hoeft men niet thuis te zijn.

Stap 4: Als alle woningen op het nieuwe net zijn aangesloten, nemen de nutsmaatschappijen hun oude netten buiten dienst. Het voetpad wordt dan definitief hersteld.

Nutswerken in 3 fasen (werkzones)

De vermelde timing kan wijzigen door weersomstandigheden, onvoorziene omstandigheden of vervroegd einde.

Fase 1: Steenweg van Grembergen van nr. 29 tot nr. 1 en ter hoogte van nr. 2

 • Vanaf 6 tot 17 januari 2020
 • Er is plaatselijk parkeerverbod voorzien.
 • In de Steenweg Van Grembergen wordt eenrichtingsverkeer ingesteld in een lus via de Scheldedreef naar Scheldedijk.
 • Fietsers en voetgangers hebben normale doorgang.

Fase 2: Martelarenlaan 13 – Zeelsebaan (kant even huisnummers) tot kruispunt Scheldedijk

 • Van 17 januari tot 14 februari 2020
 • Er is plaatselijk parkeerverbod voorzien in de werfzone en op de omleidingsweg.
 • Er zal eenrichtingsverkeer gelden op 1 rijstrook: enkel verkeer richting Dendermonde blijft mogelijk.
 • Omleiding gemotoriseerd verkeer (onder 3,5 ton) via Grootzand, Leugestraat en Kleinzand.
 • Vrachtverkeer wordt omgeleid van de N47 richting E17. Dit wordt al aangegeven vanaf de kruispunten Mechelsepoort en Vlassenbroekbrug.
 • Lokaal fietsverkeer kan passeren via een afgeschermde zone langs de werf.
 • Omleiding voor doorgaand fietsverkeer Dendermonde/Zele gaat via de Scheldelijk en Steenweg Van Grembergen in beide richtingen.
 • Voetgangers hebben doorgang.

Fase 3: Zeelsebaan (kant oneven nummers)

 • Van 14 februari tot 13 maart 2020
 • De verkeersregelingen zijn dezelfde als bij fase 2.