Hoe aansluiten tot BIN via de App Het Houtsche?

In mei 2018 schakelde onze politiezone Het Houtsche over van het BIN-sms systeem naar de App Het Houtsche. De politiezone koos voor een andere aanpak om het communiceren met haar BIN-leden efficiënter en gebruiksvriendelijker te maken.

Tot mei 2018 werd er gebruik gemaakt van het BIN-sms systeem als communicatiemiddel tussen de politiezone en de bin-leden. Dit hield in dat alle leden een sms en/of e-mail ontvingen wanneer de politie vaststellingen deed van verdachte incidenten zoals inbraken en verdachte voertuigen, personen of handelingen. De zone heeft ervoor gekozen om een veel gemakkelijker middel te gebruiken. Nu worden BIN-meldingen ook gestuurd via pushmeldingen door de App "PZ Het Houtsche".

De overgang naar de App biedt veel meer mogelijkheden aan zoals o.a. langere en gedetailleerdere berichten, het gebruik van afbeeldingen, locaties en nog veel meer. Voor hen die geen smartphone bezitten verandert er niets, zij ontvangen nog steeds sms'jes of mails. 

Wat is een Buurtinformatienetwerk (BIN)?

Een BIN is een samenwerkingsverband tussen (aangesloten) burgers en de lokale politie, binnen een bepaalde buurt.

Hoe werkt zo'n BIN?

De politie gaat als eerste ter plaatse bij een inbraak en oordeelt of het nuttig is om het betreffende buurtinformatienetwerk te activeren. Het komt er op neer dat een inwoner een push-bericht via de App of een sms ontvangt met enerzijds nuttige operationele informatie (bv. bij vaststelling van inbraken in een bepaalde straat), maar anderzijds ook met preventieve tips of waarschuwingen (bv. bepaalde methodes van oplichting).

Indien leden wensen te reageren op deze berichten of indien ze verdachte gedragingen, personen of feiten willen melden, kunnen ze dit doen via het nummer 101.

Welke voordelen biedt een BIN?

Een BIN is vooral een middel om de mensen alerter te maken. Het enige waar men moet over beschikken is een gsm. 

Lid worden van BIN?

Ben je nog geen lid van een buurtinformatienetwerk (BIN) en wens je alsnog lid te worden?

  1. Je kan je rechtstreeks inschrijven op onze App "PZ Het Houtsche". Hiervoor dien je eerst de App te installeren op je smartphone en dan kan je binnen de App registeren. Indien je hulp nodig hebt bij de installatie of registratie: raadpleeg onderstaande handleiding in bijlage.

     
  2. Een andere manier om je in te schrijven is via deze link: https://politie.endare.com/groups/subscribe/3

    Dit is zeker handig voor wie geen smartphone heeft of door andere redenen de App niet kan gebruiken.

Na goedkeuring door de directie Veiligheid word je BIN-lid.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Het Houtsche via het contactformulier of telefonisch via 050 82 08 00.