Verkeersdienst

Ter Duinenlaan 34a
8670 Koksijde

Telefoon

De verkeersdienst staat in voor de vlotte verkeersstroom binnen de zone en de afhandelingen van de verkeersongevallen met stoffelijke schade tijdens de vakantieperiodes en andere verkeersgerelateerde incidenten. Hiernaast zijn ze ook verantwoordelijk voor de planning en organisatie van wegcontroles zoals alcoholcontroles, drugs in het verkeer, bromfiets- en snelheidscontroles. Ook controles binnen zowel de WVL4 als met externe partners zoals VLABEL, GOCA, RVA of Douane worden regelmatig uitgevoerd.   

Verder voeren zij algemeen toezicht uit op het naleven van de wegcode en geeft de verkeersdienst de nodige adviezen aan externe partners (bv. verkeerscommissies, wegenwerken, …). Escortes, begeleiden van wielerwedstrijden en verkeersregeling maken eveneens deel uit van hun takenpakket. 

Naast het repressieve aspect, wordt ook ingezet op het preventieve werk. Jaarlijks vinden bijvoorbeeld verkeerslessen plaats voor de schoolgaande jeugd en worden scholen bijgestaan voor het inoefenen en het afnemen van voetgangers- en fietsexamens.      

Dagelijks zijn 3 motorrijders op de baan voor het uitvoeren van algemeen verkeerstoezicht.