Verlies of diefstal van je elektronische identiteitskaart?

Bel onmiddellijk DOC STOP op het gratis nummer 00800 2123 2123 om je kaart te blokkeren. Deze dienst is 24/24 uur bereikbaar. Zo voorkomt u het risico op frauduleus gebruik ervan en de eventuele financiële gevolgen.

Doe aangifte bij de politie, liefst van uw woonplaats. U krijgt dan een attest van verlies/diefstal. Verder stelt de politie een proces-verbaal op van verlies/diefstal en uw elektronische identiteitskaart wordt geseind.

Bij de bevolkingsdienst van uw stad/gemeente kunt u daarna een nieuwe identiteitskaart aanvragen (neem zeker een recente pasfoto mee).

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier.