Misbruik, geweld en kindermishandeling melden

De Vlaamse overheid heeft een hulplijn voor alle vormen van misbruik, geweld en kindermishandeling.

De hulplijn 'misbruik, geweld en kindermishandeling' integreert de bestaande meldpunten, aanspreekpunten en onthaalwerkingen van de vertrouwenscentra kindermishandeling en de centra algemeen welzijnswerk (slachtofferhulp, oudermishandeling, partnergeweld, intrafamiliaal geweld).

Iedereen die in aanraking komt met een vorm van geweld of misbruik of vragen heeft hierover, kan bellen naar het telefoonnummer 1712. U kunt er terecht voor informatie, advies, gerichte doorverwijzing of directe hulp.

De hulplijn wil de mogelijkheid bieden om over ervaringen en verontrusting te praten en dit verder op te volgen, al dan niet met professionele ondersteuning.

U kunt contact opnemen met de hulplijn via het nummer 1712. De hulplijn is bereikbaar elke werkdag tussen 9u en 17u.