Meer dan 50 km/u te snel

Afgelopen weekend werden de inspecteurs van de dienst Verkeer opnieuw op verschillende plaatsen gespot. Een eerste controle op overdreven snelheid werd gehouden op zaterdag ter hoogte van de Bergensesteenweg. Bestuurders die de snelheid van 70km/u ruim overschreden werden uit het verkeer gehaald. Het ging om een tiental bestuurders. 

Verkeerscontrole Bergensesteenweg

De maximum gemeten snelheid betrof 120 km/u. Het rijbewijs werd dan ook onmiddellijk ingetrokken.

Verder werden eerst 213 bestuurders en later op de dag in Ruisbroek nog eens 111 bestuurders aan een alcoholcontrole onderworpen. Vier bestuurders bliezen positief. Verder werd er ook gewaakt over de correcte kledij voor motorrijders. Gezien het goede weer namen heel wat motorrijders deel aan het verkeer. Gepaste kledij is hiervoor noodzakelijk. Twee bestuurders bleken niet in orde en werden daarom ook uit het verkeer gehaald.

Daarnaast werd er nazicht uitgevoerd op het dragen van de gordel. Vijf inbreuken werden vastgesteld. Vooral het veilig vervoeren van kinderen (kinderzitje en gordel) bleek niet in orde. Vijf processen-verbaal werden opgemaakt.  

Zondag alcoholcontrole

Ook zondag werden verkeerscontroles voorzien op het grondgebied. In het totaal werden er 162 bestuurders onderworpen aan een sampling alcohol. Hierbij legde twee personen een ademtest af die alarm bleek te zijn. Vijf personen werden betrapt met de gsm in de hand. En als laatste werden drie motorrijders uit het verkeer gehaald die niet in regel bleken te zijn met de beschermkledij.