Nieuws

Zwakke wachtwoorden  zoals ‘12345’, ‘azerty’ of naam en geboortejaar worden nog te vaak gebruikt. Zulke wachtwoorden zijn niet veilig en makkelijk te hacken.

afbeelding virus

Om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan, heeft de federale overheid besloten om de bestaande maatregelen te versterken. 

De waterstanden in de pronvincie Vlaams-Brabant zijn momenteel zo laag dat er een captatieverbod werd ingesteld voor de hele provincie Vlaams-Brabant.

Dit verbod is voor onbepaalde tijd ingesteld.

Het verbod op niet-essentieel gebruik van drinkwater in 42 Vlaams-Brabantse gemeenten wordt opgeheven

Veel horecaondernemingen hebben grote financiële problemen door de coronacrisis. Daarom is het juist nu voor criminelen interessant om in de horeca te investeren. De grote contante geldstromen die in de horeca normaal zijn, maken het mogelijk om geld wit te wassen en bijvoorbeeld drugshandel of illegaal gokken te faciliteren. Criminelen bieden ondernemers in nood een ‘reddingsplan’ met snel contant geld, wat aantrekkelijk lijkt, maar u loopt een groot risico als er vervolgens dit soort illegale activiteiten in uw zaak plaatsvinden.