Nieuws

afbeelding virus

Om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan, heeft de federale overheid besloten om de bestaande maatregelen te versterken. De nieuwe maatregelen zijn sinds vrijdag 3 april 2020 van toepassing en blijven ten minste tot en met zondag 19 april 2020 van kracht. 

foto interventieleden en fietsteam politiezone Voer en Dijle

Door de coronacrisis is de politiezone Voer & Dijle prominent aanwezig op het terrein. Vorige week hebben wij een melding gekregen dat er personen zich voordoen als nepagenten om zogezegde controles te doen op niet-essentiële verplaatsingen. Er werd toen aan de slachtoffers gevraagd om contant te betalen.

Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken of te vertragen en te anticiperen op capaciteitsproblemen zijn onze wijkkantoren van Bertem, Huldenberg, Oud-Heverlee en Sint-Joris-Weert tot nader order gesloten.