Nieuws

Op donderdag 23 januari 2020 werden in Bertem de twee eerste 'Certificaten Inbraak Veilig' uitgereikt aan twee bewoners uit de gemeente. Zij waren de eerste twee gegadigden wiens woning bouwtechnisch op gebied van inbraakwerendheid aan de vooropgestelde eisen voldeed.

De camerawet voorziet dat bewakingscamera's aangegeven moeten worden bij de politiediensten. Deze aangifte moet elektronisch ingediend worden via www.aangiftecamera.be.

Heb jij een brief, e-mail of telefoon gekregen van een incassobureau zonder dat je weet waarvoor? Dan ben je niet alleen. De Economische Inspectie van de FOD Economie wordt overstelpt door meldingen over frauduleuze incassobureaus. Ze zetten consumenten op een agressieve wijze onder druk om onterechte rekeningen te betalen.

De lokale politie maakt van veilig verkeer een prioriteit in haar nieuwe veiligheidsplan en pakt onder meer snelheidsduivels aan. Want de combinatie van te snel rijden met druk verkeer is de grootste oorzaak van gewonden of doden, zo zeggen de statistieken.

Op dinsdag 8 oktober 2019 zal de politiezone Voer en Dijle 24 uur lang snelheidscontroles uitvoeren.