Zonaal Veiligheidsplan

De lokale politie Voer en Dijle verbindt zich aan een zonaal veiligheidsplan, opgesteld door de zonale veiligheidsraad.

Het zonaal veiligheidsplan is een beleidsdocument waarin aan de hand van strategische doelstellingen de prioritair aan te pakken veiligheidsfenomenen en de klemtonen van de werking van de politiezone voor de volgende periode van vier jaar worden bepaald. Hieruit vloeien dan weer concrete actieplannen voort, die ons stapsgewijs jaar per jaar dichter brengen bij de einddoelstellingen. Deze actieplannen beschrijven dan ook de concrete acties die door onze politiemedewerkers worden uitgevoerd.