Beleid

Aan het hoofd van onze politiezone staat de korpschef. Eerste hoofdcommissaris Peter Vanhoyland wordt bijgestaan door het beleidsteam, waarbij elk een aantal diensten onder zijn of haar dagelijkse leiding heeft:

  • De commissaris wijk en verkeer staat aan het hoofd van de wijkdienst en de verkeerscel
  • De commissaris logistiek en financiën is verantwoordelijke logistiek, burgerpersoneel, systeembeheer, begroting en communicatie
  • De commissaris interventie heeft de dagelijkse leiding over de interventiedienst
  • De commissaris recherche staat aan het hoofd van de lokale recherchedienst
  • De commissaris informatie-technologie-informatica is ook adjunct van de commissaris interventie
  • De adviseur HRM en beleid is verantwoordelijk voor al de aangelegenheden inzake HRM en beleidsmedewerking
  • De directiesecretaris treedt op als secretaris van de politiezone en van het politiecollege en zal de adviseur HRM bijstaan
  • De financieel beheerder van de politiezone