Nieuws

Sinds 11 februari, op de 112-dag, voert België een keuzemenu in voor de noodnummers 112 en 101. In een noodsituatie kan je zowel 112 als 101 bellen om één van de drie hulpdiensten (brandweer, ambulance of politie) te bereiken. In alle gevallen word je geholpen, ook als je geen of de verkeerde keuze zou maken.

Aantal inbraken in Politiezone Voer en Dijle daalt met 29%

Het politiecollege van de PZ Voer en Dijle (VODI) nam deze week kennis van de inbraakcijfers in 2019. Hieruit blijkt een daling van liefst 29% in vergelijking met 2018 in de gemeenten Tervuren, Oud-Heverlee, Huldenberg en Bertem. De extra personeelsinzet alsook de aanwending van nieuwe technologieën om inbraken te voorkomen of op te lossen, lijken dus hun vruchten af te werpen.

Op donderdag 23 januari 2020 werden in Bertem de twee eerste 'Certificaten Inbraak Veilig' uitgereikt aan twee bewoners uit de gemeente. Zij waren de eerste twee gegadigden wiens woning bouwtechnisch op gebied van inbraakwerendheid aan de vooropgestelde eisen voldeed.

De camerawet voorziet dat bewakingscamera's aangegeven moeten worden bij de politiediensten. Deze aangifte moet elektronisch ingediend worden via www.aangiftecamera.be.

Heb jij een brief, e-mail of telefoon gekregen van een incassobureau zonder dat je weet waarvoor? Dan ben je niet alleen. De Economische Inspectie van de FOD Economie wordt overstelpt door meldingen over frauduleuze incassobureaus. Ze zetten consumenten op een agressieve wijze onder druk om onterechte rekeningen te betalen.