Onze organisatie

De Belgische politie bestaat uit twee niveaus: de federale en de lokale politie. De lokale politie bestaat uit 188 politiezones, waarvan de politiezone Voer en Dijle er één is. De dagelijkse leiding van onze zone is in handen van de korpschef, Hoofdcommissaris Vanhoyland. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid. Hij staat onder het gezag van het politiecollege.

Onze taak is het verzekeren van de basispolitiezorg op het lokale niveau, georganiseerd in 7 basisfuncties:

 • Wijkwerking,
 • Onthaal,
 • Interventie,
 • Slachtofferbejegening,
 • Lokale recherche,
 • Handhaving openbare orde,
 • Verkeer

Onder deze rubriek vind je onder andere informatie over onze ligging en middelen. Ook vind je er meer informatie over het zonaal veiligheidsplan en onze bestuursorganen.

Als politiezone kan je niet zomaar zelf alle beslissingen nemen, overleg met de verschillende bestuursorganen is essentieel. In een meergemeentezone bestaan de bestuursorganen uit de politieraad en het politiecollege.

De politiezone Voer en Dijle, met roepnaam VODI, is een meergemeentezone, die van start gegaan is op 1 januari 2017. Dat wil zeggen dat haar werkterrein niet samenvalt met het grondgebied van slechts één gemeente, maar wel met dat van vier gemeenten:

 • Tervuren: met de deelgemeenten Duisburg, Vossem en Moorsel
 • Bertem: met deelgemeenten Leefdaal en Korbeek-Dijle
 • Oud-Heverlee: met deelgemeenten Sint-Joris-Weert, Blanden, Haasrode en Vaalbeek
 • Huldenberg: met deelgemeenten Loonbeek, Neerijse, Ottenburg en Sint-Agatha-Rode

De nieuwe politiezone Voer en Dijle telt maar liefst 53.453 inwoners (Tervuren: 22.412, Oud-Heverlee: 11.113, Bertem: 10.007 en Huldenberg: 9.921). Dit geeft een bevolkingsdichtheid van 400 inwoners/km2.

Om jou de meest efficiënte politiezorg te leveren beschikken we over 32 voertuigen, verdeeld over de verschillende diensten:

De lokale politie Voer en Dijle verbindt zich aan een zonaal veiligheidsplan, opgesteld door de zonale veiligheidsraad.