Onze organisatie

De Belgische politie bestaat uit twee niveaus: de federale en de lokale politie. De lokale politie bestaat uit 185 politiezones, waarvan de politiezone Voer en Dijle er één is. De dagelijkse leiding van onze zone is in handen van de korpschef, Hoofdcommissaris Vanhoyland. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid. Hij staat onder het gezag van het politiecollege.

De Belgische politie bestaat uit twee niveaus: de federale en de lokale politie. De lokale politie bestaat uit 185 politiezones, waarvan de politiezone Voer en Dijle er één is. De dagelijkse leiding van onze zone is in handen van de korpschef, Hoofdcommissaris Vanhoyland. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid. Hij staat onder het gezag van het politiecollege.

Onze taak is het verzekeren van de basispolitiezorg op het lokale niveau, georganiseerd in 7 basisfuncties:

  • Wijkwerking,
  • Onthaal,
  • Interventie,
  • Slachtofferbejegening,
  • Lokale recherche,
  • Handhaving openbare orde,
  • Verkeer

Onder deze rubriek vind je onder andere informatie over onze ligging en middelen. Ook vind je er meer informatie over het zonaal veiligheidsplan en onze bestuursorganen.