Over ons

De Belgische politie bestaat uit twee niveaus: de federale en de lokale politie. De lokale politie bestaat uit 188 politiezones, waarvan de politiezone Voer en Dijle er één is. De dagelijkse leiding van onze zone is in handen van de korpschef, Hoofdcommissaris Vanhoyland. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid. Hij staat onder het gezag van het politiecollege.

Onze taak is het verzekeren van de basispolitiezorg op het lokale niveau, georganiseerd in 7 basisfuncties:

  • Wijkwerking,
  • Onthaal,
  • Interventie,
  • Slachtofferbejegening,
  • Lokale recherche,
  • Handhaving openbare orde,
  • Verkeer

Onder deze rubriek vind je onder andere informatie over onze ligging en middelen. Ook vind je er meer informatie over het zonaal veiligheidsplan en onze bestuursorganen.

Vanaf 1 mei 2018 geldt het gemeenschappelijk politiereglement voor Bertem, Huldenberg en Tervuren. Wie zich hier niet aan houdt, riskeert een GAS-boete

Onder deze rubriek vind je meer informatie over de invulling van de 7 basisfunctionaliteiten binnen onze politiezone Voer en Dijle.

In de meergemeentezones worden de bevoegdheden van de gemeenteraad inzake de organisatie en het beheer van het lokaal politiekorps uitgeoefend door de politieraad.

Bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging? Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe medewerkers!