Handhaving openbare orde

Afbeelding van een wagen met waterkanon

Handhaving van de openbare orde (HHOO) omvat een veelheid aan politiewerk. Het verzekeren van deze openbare orde, rust en veiligheid staat onder het toezicht van een officier van wacht.

Wat houdt die HHOO nu juist in?:

In onze politiezone vinden er jaarlijks heel wat evenementen plaats. Deze klein- en grootschalige evenementen hebben een impact op de openbare orde en vereisen een extra inzet van de politiediensten. Daarnaast dient ook bij fuiven uiteraard een oogje in het zeil gehouden te worden. De inzet hiervoor wordt geleverd uit al de operationele diensten binnen onze politiezone, dus zowel vanuit de interventiedienst, als vanuit de wijkwerking, als vanuit de lokale recherche. Bij kleinschalige evenementen zullen doorgaans de wijkagenten instaan voor de handhaving van de openbare orde. Bij grote evenementen zal echter de maximale capaciteit van het korps aangesproken worden, eventueel uitgebreid met versterkingen vanuit andere politiezones of federale diensten.

Zoals andere korpsen of federale diensten indien nodig versterking leveren aan onze politiezone, kan er van hen uit ook een vraag komen aan ons om enkele personeelsleden in versterking te sturen. Zo leveren wij jaarlijks personeelsleden voor de ordediensten van onder andere voetbalwedstrijden, EU-top in Brussel, Suikerrock, Marktrock en dergelijke. Dit noemen we 'HyCap' of gehypothekeerde capaciteit. De mensen die hiervoor in aanmerking komen zijn speciaal opgeleid en uitgerust om hieraan te kunnen deelnemen.

Tot slot dienen wij als politiezone enkele keren per maand versterking te leveren voor de beveiliging van de zittingen in het justitiepaleis te Leuven.