Dienstverlening

Onder deze rubriek vind je meer informatie over de invulling van de 7 basisfunctionaliteiten binnen onze politiezone Voer en Dijle.

Aan het hoofd van onze politiezone staat korpschef hoofdcommissaris Vanhoyland Peter. Hij wordt bijgestaan door een vierkoppig beleidsteam, waarbij elk een aantal diensten onder zijn of haar dagelijkse leiding heeft:

Handhaving van de openbare orde (HHOO) omvat een veelheid aan politiewerk. Het verzekeren van deze openbare orde, rust en veiligheid staat onder het toezicht van een officier van wacht.

Als je de politie dringend nodig hebt, spoeden onze interventiemedewerkers zich tot bij jou.

Onze rechercheurs verdiepen zich in gerechtelijke opsporingen en onderzoeken die een grondigere kennis in bepaalde domeinen of een inzet van een zekere duur vergen.

Het onthaal is een belangrijke pijler van de basispolitiezorg en wordt steeds waargenomen door een burgerpersoneelslid en/of een politieambtenaar.

Je bent slachtoffer; wat nu?

Verkeersonveilig gedrag kan grote gevolgen hebben. Daarom voert de politiezone Voer en Dijle geregeld acties uit om te kijken of iedereen zich aan de regels houdt.

Wie en wat is de dienst wijkwerking binnen de PZ Voer en Dijle?