Slachtofferbejegening

Je bent slachtoffer; wat nu?

Als slachtoffer van een misdrijf zal de eerste officiële instantie waarmee je in contact komt meestal de politie zijn. Voor jou is dat de lokale politie Voer en Dijle.

Elke politieambtenaar heeft de taak om slachtoffers adequaat op te vangen, eerste bijstand te geven en te informeren. Vervolgens wordt je, indien je dat wenst, doorverwezen naar de dienst slachtofferhulp bij het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk te Leuven (CAW).

Deze dienst zorgt voor de verdere psychologische opvang.

Op vraag van de parketmagistraat die jouw dossier opvolgt, kan de dienst slachtofferonthaal bij het parket te Leuven worden ingeschakeld. Deze dienst zorgt voor begeleiding in de rechtspleging (aanwezigheid op zittingsdag, inzage dossier, ...)

Op volgende websites vind je verdere informatie:

Indien je vragen hebt of nood aan bijstand, aarzel niet om beroep te doen op jouw lokale politie!