Mobiele snelheidscontrole

06.03.2023

Stroobantsstraat, HULDENBERG:

  • Maximum toegelaten snelheid: 50 km/uur (binnen bebouwde kom)
  • 111 gecontroleerde voertuigen
  • 8 processen-verbaal opgesteld
Straten
Stroobantsstraat

In regel

93%