Waarom controleren?

Geen start- en einddatum ingesteld

Verkeersonveilig gedrag kan grote gevolgen hebben. Daarom voert de politiezone Voer en Dijle geregeld acties om te kijken of iedereen zich aan de regels houdt. Zo zijn er de bekende snelheids- en alcoholcontroles. Maar we controleren ook op drugs in het verkeer, het dragen van de gordel, bellen achter het stuur, jongeren in het verkeer en onveilig of hinderlijk parkeren. Daarnaast vervult de verkeerscel ook een administratieve taak, zoals het verlenen van adviezen aan het gemeentebestuur over een bepaalde verkeersproblematiek.

De verantwoordelijke commissaris voor verkeer is Johan Struyf. De technisch-operationele leiding van de verkeerscel is in handen van verkeersspecialist hoofinspecteur Bart Stroobants. Hij staat in voor het verwezenlijken van de prioriteiten in verkeerszaken die in het zonaal veiligheidsplan zijn opgenomen en neemt de interne verkeersopleiding ter harte. Daarnaast zijn er nog twee inspecteurs en één agent werkzaam binnen de verkeerscel. Echter, ook binnen het team van de interventiedienst oefenen een aantal inspecteurs een specifiek taakaccent inzake verkeer uit. Zo zijn er enkelen speciaal opgeleid in controle op snelheid of controle van opgedreven bromfietsen.