Werd je slachtoffer van een misdrijf?

U bent slachtoffer, wat nu?

Hulpverlening aan slachtoffers kan je op drie niveau's terugvinden:

Slachtofferbejegening

Als slachtoffer van een misdrijf zal de eerste officiële instantie waarmee je in contact komt meestal de politie zijn. Voor jou is dat de lokale politie Voer en Dijle. Elke politieambtenaar heeft de taak om slachtoffers adequaat op te vangen, eerste bijstand te geven en te informeren.

Binnen onze politiezone zijn er diverse politieambtenaren extra opgeleid voor het uitvoeren van diepgaandere slachtofferbejegening. Zo kunnen zij bij bepaalde tussenkomsten van onze diensten teruggeroepen worden om slachtoffers en/of familieleden bij te staan en de nodige uitleg te verschaffen.

Slachtofferhulp

Vervolgens wordt je, indien je dat wenst, doorverwezen naar de dienst slachtofferhulp bij het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk te Leuven (CAW). Deze dienst zorgt voor de verdere psychologische opvang.

Slachtofferonthaal

Op vraag van de parketmagistraat die jouw dossier opvolgt, kan de dienst slachtofferonthaal bij het parket te Leuven worden ingeschakeld. Deze dienst zorgt voor begeleiding in de rechtspleging (aanwezigheid op zittingsdag, inzage dossier, enz.)

Op volgende websites vind je verdere informatie:

Indien je vragen of nood aan bijstand heeft, aarzel niet om beroep te doen op jouw lokale politie!

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 016 55 13 55.