Het voertuig in het proces-verbaal stemt niet overeen met mijn voertuig?

Stuur het betwistingsformulier naar de politiezone dat het proces-verbaal heeft opgesteld met de vermelding dat je niet de eigenaar bent van het geverbaliseerde voertuig. Je voegt best een fotokopie van je inschrijvingsbewijs bij het betwistingsformulier .

Opgelet! De situatie kan zich voordoen dat je voertuig een opvallende kleur heeft en toch staat er op het proces-verbaal "kleur onbekend". Dit komt automatisch vanuit ons computersysteem op het proces-verbaal te staan en is dus mogelijk.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 016 55 13 55.