Aangifte bewakingscamera's

Nieuwe aangifte

Tot 25 mei 2018 moesten de bewakingscamera's aangegeven worden op het elektronisch loket van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Omwille van nieuwe regels die zijn voorzien door de Europese verordening inzake gegevensbescherming (de "GDPR"), die van toepassing is vanaf 25 mei 2018, is er een nieuw aangiftesysteem ontwikkeld.

Een aangifte van bewakingscamera's (Camerawet) dien je voortaan te doen via de website www.aangiftecamera.be, uiterlijk de dag vóór de ingebruikneming van de camera's. Deze aangifte is gratis.

Om toegang te hebben tot het elektronische loket voor de aangifte van camera's dien je je te identificeren. Dit kan op drie manieren (zoals wanneer je je belastingaangifte via Tax-on-web wil indienen):

  • door middel van je elektronische identiteitskaart;
  • door middel van een burgertoken;
  • door middel van een unieke veiligheidscode via een mobiele applicatie.

Deze link www.besafe.be/nl/veiligheidsthemas/camera/aangiftesysteem geeft je meer informatie over:

  • Nieuw aangiftesysteem voor bewakingscamera's;
  • In de praktijk: de verschillende stappen om het aangifteformulier in te vullen;
  • Formulier voor aangifte van camerabewakingssystemen - Gebruikershandleiding.Nieuwe aangifte OOK voor de personen die hun camera's reeds hadden aangegeven via het vroegere elektronische loket

Aangezien het nieuwe aangifteformulier verschilt van het vorige, zal elke verantwoordelijke voor de verwerking, die reeds eerder een aangifte indiende bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, opnieuw een aangifte moeten doen via het nieuwe aangiftesysteem. De wetgever heeft voor hen een termijn van twee jaar voorzien, namelijk tot 25 mei 2020, om zich in orde te stellen.

Jaarlijkse validering

Opdat de databank van de aangiftes up-to-date zou zijn, is het noodzakelijk dat de aangiftes worden aangepast bij een wijziging van het desbetreffende camerabewakingssysteem (bv. als een camera buiten dienst is, als men deze verplaatst, als men camera's toevoegt, ...). De camerawet verplicht de verantwoordelijke voor de verwerking ertoe zijn aangifte up-to-date te houden.

Zodra je een aangifte hebt ingediend, heb je steeds toegang tot de gegevens die je hebt aangegeven. Je kan deze ook wijzigen. Je staat dus zelf borg voor de juistheid van de gegevens die je aangeeft en voor de bijwerking ervan.

Je moet erop toezien dat je aangifte up-to-date is, door deze ten minste jaarlijks te valideren. In principe zal er een jaarverslag worden verstuurd naar het e-mailadres vermeld in de identificatiegegevens van het formulier.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie CARMA via het contactformulier of telefonisch via 089 39 14 10.